Gull og Sølv i porteføljen

 

Gull og Sølv er begge edle metaller(de må utvinnes fra naturen) som vi har i begrenset mengde her på jorden. Ofte blir sølv og gull kalt “God’s money”, metaller som alltid har vært her og som alltid vil være her. Gull brukes som regel til smykker og andre verdigjenstander, samtidig som det eies av sentralbanker og ulike typer investorer, mens sølv har en rekke viktige bruksområder innenfor industrien. Vi har et eksplosivt behov for sølv når den nye “grønne” verden skal bygges opp da det for eksempel trengs tre ganger så mye sølv i en EL-bil som i en fossilbil og det trengs sølv i solcellepaneler som jeg tror vil ha en vanvittig utvikling de kommende årene.

 

 

Gull-og sølvprisene har en historisk tendens til å følge hverandre, men sølvprisen har som regel større svingninger. Legg merke til  at dagens “gap” mellom prisene er historisk høy. Dette gjelder fortsatt nå i starten av 2020. Nå(5/1-20) ligger sølv i18 $, mens gull ligger i 1548 $.

 

Under kan du se et bilde som viser at etterspørselen etter sølv øker kraftig i årene fremover innenfor bilindustrien. 

EV: Electric Vehicles. HEV: Hybrid Electric Vehicles. ICE: “Tradisjonelle” motorer.

Sølv

  • Etterspørselen etter sølv er høyere enn mengden vi utvinner, noe som kan være veldig spennende for sølvprisen på noen års sikt. Vi har tæret på reservene over lang tid, og det er bare et spørsmål om tid før vi noe vil skje. Enten øke produksjonen og tømme reservene eller at sølv øker i pris. Alt annet like når etterspørselen blir større en tilbudsiden vil det føre til økte priser.
  • Sølv brukes i “alt”. Enda mer sølv trengs når den “grønne” verden skal utvikles: Solcellepaneler, EL-bilder-osv. Sølv brukes også  mobiltelefoner, kulelager i fly, medisinsk bruk(bakteriedrepende) og mye mer.
  • Noen av de aller største sølvgruvene produserer ikke lenger enn til starten av 2030-tallet. Det letes stadig etter nye områder med muligheter for utvinning av sølv.
  • En høy sølvpris vil ikke bli et problem for de fleste industrier siden mengden sølv i hver komponent ikke er spesielt høy, enda et punkt som kan forsvare en høyere pris på sikt.
  • Sølv kan også bli sett på som en trygg havn, noe som gjør at prisen kan gå opp i utrygge tider.Gull

  • Pengetrykking og stadig nedpressing av renter gir et bullish case på gullprisen. (Når rentene blir negative blir gull en mer attraktiv investering, bl.a. siden gull har null i rente). Gull har historisk også blitt brukt som inflasjonbeskyttelse.
  • Sentralbankene øker i gull for å diversifisere reservene sine og for å prøve å gjøre seg mindre avhengig av dollaren.
  • Blir sett på som en trygg havn og dermed kan gullprisen ofte svinge motsatt vei av aksjemarkedet. Dette kan gi en god og balanserende effekt i en portefølje.
  • En økende befolkning og levestandard, spesielt Kina/India gir økt salg av verdigjenstander som gull. Hvis man tror på, som det spås, en kraftig vekst også i middelklassen i Afrika, vil etterspørselen kunne øke ytterligere.Hvorfor jeg ofte har gull og sølv i porteføljen

Jeg er ganske bull på begge metallene i årene som kommer, spesielt sølvprisen pga tilbud/etterspørsel(økende industriell bruk + lavere sølvreserver) og at gapet mellom prisingen på gull og sølv mest sannsynlig skal minskes på et tidspunkt.

Jeg tar som regel gull og sølv inn i porteføljen når jeg ikke finner attraktive nok deals i markedet. I stedet for å bygge opp store cash-posisjoner bygger jeg heller opp posisjoner innen edle metaller.  

For meg er det en trygghet å ha edle metaller i porteføljen da det ofte blir sett på som en trygg havn i urolige tider og har ofte historisk svingt motsatt av aksjemarkedet. Gullprisen har vært svak i lang tid, men har begynt å røre på seg i 2019 med en oppgang på 18%, mens sølv er opp 15%. Jeg tror investorer vil få øynene opp for gull og sølv fremover, spesielt om nye nivåer brytes. Fundamentalt ser sølv ekstremt spennende ut med tanke på tilbud og etterspørsel som jeg har nevnt ovenfor.

Hvordan jeg investerer i gull og sølv

Jeg liker å eksponere meg mot gull og sølv via ETF’er. Dette er ETF’er som handler fysiske metaller og dermed følger disse sølv-eller gullprisen. Skal man velge miners(de som utvinner metallene) bør man gjøre en grundig analyse og være veldig forsiktig da det er mye rart i denne bransjen.

Ulike ETF’er:

– iShares Silver Trust. Ticker: SLV. Denne følger sølvprisen.

– SPDR Gold Trust. Ticker: GLD. Denne følger gullprisen.

– Aberdeen Standard Physical Precious Metlas Basket Shares ETF. Ticker: GLTR. Denne holder 60% Gull, 22,5% Sølv, 14% Palladium og 3,5% Platinum.

Det blir spennende å følge utviklingen til sølv og gull i tiden fremover og husk at ingenting av det jeg skriver er tips, kun mine egne tanker. 

EnglishNorwegian