Hvordan finne aksjer med en sannsynlig lavere nedside?

Risiko i aksjemarkedet blir definert på mange forskjellige måter. Noen definerer risiko som volatilitet(svingninger i aksjekurs), mens andre ser på risiko som sjansen for å miste all investert kapital.

Nå vil jeg skrive litt om hvordan jeg definerer risiko i enkeltaksjer.

Kort beskrevet er risiko for meg investeringens sannsynlige nedside vs. investeringens sannsynlig oppside.Hva skal man passe seg for?

For meg er et av kriteriene for et kvalitetsselskap lav risiko. Hva er lav risiko? La meg snu på spørsmålet: Hva innebærer det at en aksjeinvestering er av høy risiko?

Under kommer en liste med punkter jeg mener gir økt risiko i en aksjeinvestering.

1. Finansiell balanse. Har selskapet en gjeld som overskrider selskapets cash-beholdning? Peter Lynch hadde en gylden regel om at selskapene han investerte i hadde mer cash enn langsiktig gjeld.

Eksempelet ovenfor tar for seg Alphabet(Google) sin finansielle balanse fra 2020. Som vi ser er balansen utrolig sterk. Hvis du finner et selskap med høyere gjeld enn egenkapital bør du grave dypere. Hvis i tillegg selskapet har negativ inntjening bør varsellampene lyse. Hva kan konsekvensen bli for et selskap med svak balanse? Når et selskap begynner å nærme seg punktet der de ikke lenger klarer å betjene gjelden sin prøver de som regel å hente penger enten via ytterligere lån eller via innhenting av penger i aksjemarkedet(emisjon). Da vil enten gjelden bli en enda større byrde eller så kan aksjonærene i selskapet bli vannet ut via en emisjon. Dette er en skummel spiral. På et punkt får ikke selskapet mer lån eller mulighet til flere emisjoner. Da kan det ende i en konkurs hvor aksjonærer i verste fall mister all investert kapital. Finnes det unntak? Et selskap med en veldig defensiv inntjeningsprofil kan tåle mer gjeld enn et selskap i en veldig syklisk bransje hvor inntjeningen kan endre seg drastisk fra år til år. Men man bør ha som utgangspunkt at svakere finansiell balanse = høyere risiko.

2. Selskapets inntjening er synkende. En felle man kan gå i er å se etter selskap som er vanvittig lavt verdsatt. En aksje som prises til en P/E 5 er i utgangspunktet veldig “billig”. Om et selskap ser veldig billig ut er det ofte en grunn til det. En av grunnene kan være en synkende inntjening. Selskapet kan slite med kostnader eller det kan være økt konkurranse som fører til at de ikke tjener like mye som før. Dermed kan man ende opp i en situasjon der en billig aksje bare blir billigere og billigere.. En risiko for å ende i en god gammeldags value trap.

3. Selskaper med en svak “moat”. En moat, eller økonomisk vollgrav, er selskapets evne til å beskytte sin inntjening både nå og frem i tid. Sterk moat kan være kjente merkevarer(Coca-Cola, McDonalds, Ferrari, Red Bull, Apple, Rolex osv). Det kan også være sterke nettverkseffekter(hvem vil bruke datingtjenesten “Bunder” når alle damene/mennene er på Tinder?). Et annet eksempel er tobakksselskaper der de befinner seg i en så upopulær bransje at ny konkurranse er bort i mot ikke-eksisterende, dessuten er produktene så avhengighetsskapende at folk kjøper det igjen og igjen(KA-CHING!). Svake moat’s har selskap der ny konkurranse lett kan kan ta over eksisterende tilbud. Et eksempel er bilindustrien. Her er konkurransen stor og nye kulere modeller kan ta over de som ikke henger med i tiden. Tenk alltid nøye gjennom om selskapet du investerer i har sterke konkurransefordeler og dermed høy sannsynlighet for å beskytte sin inntjeningsevne over tid.

4. Høy verdsettelse. Jeg prøver å tenke enkelt og følge personer som virkelig har hatt stor langsiktig suksess. På punktet om verdsettelse følger jeg Peter Lynch og Mohnish Pabrai. De ser på verdsettelse sammenlignet med fremtidig inntjeningspotensialet. Enten “turn around case” som handles til virkelig nedtrykte priser hvor triggere er ventet og den beregnede sannsynligheten er stor slik at inntjeningstrenden skal snu til det positive(typisk i sykliske bransjer som olje, shipping osv).  Det jeg fokuserer mest på et vekstselskaper som handles rimeligst mulig. Peter Lynch sammenlignet i slike case P/E med selskapets historiske og sannsynlige fremtidige vekst. Et selskap som vokser 20% pr år til en P/E 15 er, alt annet likt, mer attraktivt enn et selskap som vokser 15% årlig til en P/E 30. Jo bedre vekst sammenlignet med verdsettelse, jo høyere er den forventede avkastningen. I aksjemarkedet nå for tiden(januar 2022) er det ikke flust av skikkelig attraktive investeringer. Det på grunn av de fleste gode selskap har fått en høy verdsettelse. En høyere verdsettelse sammenlignet med vekst gir, alt annet like, en høyere risiko for lavere(eller i verste fall negativ) fremtidig avkastning. Til slutt vil jeg nevne at kvalitet koster, så noen ganger er det verdt å betale litt ekstra for de aller beste selskapene. Noen få ganger(som regel når frykten rår i markedet) kan man få både i pose og sekk(Warren Buffett style). Det skal være lett å regne på case. Som Pabrai sier så skal man ikke trenge avansert excel. Er caset for avansert går aksjen i dunken som er merket “ikke aktuell”.

Flere av diss punktene henger åpenbart sammen og gir et bilde av risikoen til hver enkel aksjeinvestering. Om selskapet misser på noen av disse punktene eller jeg ikke forstår det godt nok vil jeg la være å investere. Om det kun er små marginer som gir et “nei” vil jeg følge selskapet tett videre for å se om problemene blir ordnet opp i. Scorer aksjen og selskapet høyt på alle disse punktene vil det øke sjansen for en beskyttet nedside i investeringen og dermed en bedre “margin of safety”(slik jeg bruker begrepet). Eller som Mr. Pabrai ville sagt det:

 

EnglishNorwegian