Investere i tobakksindustrien

I dette innlegget vil jeg se bort i fra etiske og moralske spørsmål rundt investeringer i tobakk. Jeg vil også påpeke at dette er min analyse og mine meninger og at du selv må ta dine egne avgjørelser når det gjelder kjøp av aksjer.


Tobakksbransjen generelt

Mange vil heve øyenbrynene når investorer i 2020 investerer i tobakksbransjen. Faktisk snakket Peter Lynch om denne upopulære bransjen for 20-30 år siden også. Han tjente den gang godt på sin langsiktige investering i Philip Morris. Dette sto i en artikkel fra New York Times i 1994: The investment superstars Peter Lynch and Warren E. Buffett differ on tobacco stocks like Philip Morris. Mr. Buffett told Berkshire Hathaway shareholders yesterday that he doubted that tobacco companies had a bright future. Mr. Lynch, former manager of Fidelity Magellan, says they are undervalued.

Jeg er ganske sikker på å ha lest at Peter Lynch hadde 15-20% årlig avkastning på sin investering i Philip Morris. Selskapet som den gang ble handlet til en P/E på 10, med en vekst på rundt 20% årlig ble en av Lynch’s beste investeringer i fondet Fidelity Magellan.

Bruken av sigaretter spås en svak fallende trend, mens sigarer og snus spås en oppgang.

Statistikken hentet fra Statista.

Under dveler Terry Smith litt rundt noen fordeler med å investere i tobakksindustrien.


Sigarer og snus

De to tobakksproduktene jeg har størst tro på over tid er sigarer og røykfri tobakk (snus etc). Sigarer vil antagelig fortsatt være en luksusvare folk vil nyte. Snus tror jeg gradvis vil erstatte det meste av sigarettforbruk. Mine favoritter er Scandinavian Tobacco Group(verdensledende innen sigarer og pipetobakk) og Swedish Match (verdensledende på snus).

Litt sigar-stats:

Dette er ikke businesser som gjør deg rikt fort, men dette er selskap som innehar en sterkt beskyttet inntjeningsevne (moat). Swedish Match kan ses på som en “fast grower”, mens Scandinavian Tobacco er en mer saktevoksende pengemaskin.Scandinavian Tobacco Group

Tallene over hentet fra deres Q3 rapport november 2020. Den viser sterkere salgsvekst enn markedet generelt. Selskapet jobber kontinuerlig med å bedre driften og dermed sikre bedre resultater.

Hvorfor eie Scandinavian Tobacco Group?

  1. Relativt attraktiv verdsettelse. P/E 8 tilsier at med dagens inntjening vil det ta 8 år før selskapet har betalt tilbake hele aksjeverdien. Tilbakekjøp av egne aksjer gjør at aksjene jeg sitter på blir enda mer verdt og utbytte gir meg en del av overskuddet.
  2. Beskyttet inntjeningsevne. Jeg tror ingen i dag vil starte opp et nytt tobakksselskap. Uansett har selskapet store økonomiske muskler til å gjøre oppkjøp og holde eventuelle nye konkurrenter unna. Selskapet har noen av de mest eksklusive merkevarene som finnes, blant annet Cohiba som produserer kubanske sigarer i alle prisklasser. 
  3. Pricing power. Siden selskapet dominerer markedet for sigarer kan de styre prisene litt som de vil. Dermed kan de øke prisene mer enn inflasjonen generelt. Noe annet som gir en enda sterkere pricing power er sigarenes luksus-status. Dette gjør at populæriteten kan vokse som konsekvens av økte priser.
  4. Selskapet vokser. Sigarmarkedet spås som tidligere vist en årlig vekst på ca 2-3%. Man vet aldri hvordan fremtiden blir, men det man vet er at selskapet historisk har hatt en jevn vekst over tid.

Over kan du se selskapets tall de siste årene. Ingen ekstrem vekst, men bygger sten på sten. 2020 ser ut til å bli et enda bedre år enn 2019. 

Swedish Match

Swedish Match har mange likheter med Scandinavian Tobacco når det gjelder konkurransefortrinn og pricing power. I motsetning til Scandinavian Tobacco er Swedish Match er selskap med høyere vekst, noe som reflekteres i verdsettelsen. SWMA handles til P/E 20, men har også hatt en historisk høyere vekst og har sannsynligvis større vekstimpulser frem i tid. Veksten i USA blir spesielt interessant å følge fremover. Mitt bet er at SWMA blir en vinner med produkter som over tid skal erstatte mye av sigarettforbruket.


Tallenes tale

Selskapet har historisk levert solide tall og jeg tror man kan vente seg en enda større vekst ettersom etterspørselveksen etter blant annet ZYN i USA virkelig har ekspodert. 27/10-20 meldte selskapet: Swedish Matchs leveransvolymer i USA för den tobaksfria nikotinprodukten Zyn uppgick till 32,3 miljoner dosor under det tredje kvartalet. Under motsvarande period i fjol levererades 13,5 miljoner dosor. Tillväxten uppgick därmed till 140 procent.

Selskapet driver kjernevirksomheten snus og sigarer veldig godt samtidig som de klarer å etablere nye populære produkter. Markedsandelen for ZYN i USA er på 75%, noe som antagelig ikke kommer til å være bærekraftig over tid da både Altria og British American Tobacco har lignende produkter.  Uansett skal det være plass til tre aktører og jeg ser ingenting i veien for at videre vekst ikke skal kunne fortsette.

EnglishNorwegian