Når man leter etter sin investeringsstil må man ofte gjennom en berg-og dalbane av prøving/feiling og ikke minst lære seg selv å kjenne. Etter å prøvd alt av strategier og investeringsmetoder i aksjemarkedet har jeg lært at verdiinvesteringer er det som passer min natur best. Jeg liker å vite hva jeg eier og hvor mye jeg betaler. Det handler om å ha oddsen på sin side over lang nok tid.

Målet med denne siden er å inspirere andre til å tenke som en verdiinvestor. En verdiinvestor investerer i businesser, ikke chart. Aksjer er kun et auksjonsmarked for å prise verdien på ulike selskaper. Prisingen på kort sikt kan påvirkes kraftig av menneskelig psykologi, noe som kan gi store avvik både på opp-og nedsiden. Min stil bygger på å utnytte menneskers frykt ved å kjøpe selskap til en lavere prising enn det jeg mener det er verdt. Verdiinvesteringer har alltid fungert og vil alltid gjøre det fordi inntjeningen til et selskap og prisen du betaler for det er det som bestemmer utviklingen for en investering i det lange løp.

EnglishNorwegian