Det meste av fokuset mitt ligger på gamingporteføljen. Jeg eier litt annet i tillegg som Bitcoin, Ethereum, Investtech Invest, First Veritas, GNOM, ARKX, eiendomsfond, globale indeksfond, Tundra Frontier, AuAg Silver Bullet mm.

1. Hovedportefølje - GAMING & ESPORTS

(Portefølje restrukturert tidlig i 2021)


Investering i krypto

Planen er 80/20 Bitcoin/Ethereum. Ønsker du info og mulighet til å handle krypto billig og trygt(godkjent av finanstilsynet) fra en norsk side? Da kan du gjøre det her. Da kan vi begge få en fin bonus. Husk å ta din egen risikovurdering. 

 

EnglishNorwegian