Stillfront Group ble opprettet i 2010 og er et svensk selskap som eier en rekke spillstudioer som lager alt fra PC-spill til mobilspill. De satser først og fremst på free-to-play slik at man kan laste ned spill og spille disse gratis. De tjener penger på reklame(ads) og in game purchases. Denne businessmodellen har vist seg å fungere ypperlig og selskapet kan vise til en sterk og lønnsom vekst. De siste 3 årene har selskapet virkelig akselerert sin lønnsomme vekst og kan vise til en snittavkastning på egenkapitalen(ROE) på ca 30% og en avkastning på investert kapital (ROIC) på ca 23%. Før øyeblikket er selskapet verdsatt til drøye 30 mrd SEK og har en forward P/E på 20.

Selskapet bestemte seg i Q420 at de fortsatt ikke skal betale utbytte, men heller reinvestere alt i videre vekst. Fornuftig valg på det stadiet de er nå. Best å vokse så mye de bare klarer og heller bli en utbyttemaskin på et senere tidspunkt.

Nøkkeltall

Omsetning har vokst over 1000% fra 2017 til 2019 (fra veldig lave nivåer), mens bunnlinjen har vokst med 280% i samme periode. Årsrapporten fra 2020 kommer ut 20/4-21 og vil fortsette å vise til en sterk vekst. Veksten i 2020 ble virkelig boostet av korona med mer tid hjemme. Jeg tror imidlertid denne effekten vil vedvare i relativt stor grad i årene fremover da mange flere har fått smaken på gaming.

Risikoer fremover kan vær at spillene de produserer ikke blir særlig populære og at de bruker for mye kapital på noe som ikke blir særlig lønnsomt. Konkurransen er stor innen utvikling av spill. Det som dog beroliger meg er sterke spill som har overlevd og blitt videreutviklet over mange år. 

Strategien fremover blir å utvikle de spillene de lykkes med og fortsette oppkjøp av lovende spillstudioer som kan integreres i selskapet forøvrig. Fordelen med slike oppkjøp er at de virkelig kan satse på de populære spillene og fade ut de som ikke klaffer. Dermed får man en asymmetrisk risiko der nedsiden er begrenset og oppsiden veldig stor.

Jeg regner med minst en 15% økning i aksjekurs i årene som kommer tatt dagens verdsettelse i betraktning. Fortsetter den utrolige veksten er 15% veldig konservativt. Selskapets historikk er relativt kort, men de virker å gjøre mye riktig og kan allerede vise til en sterk lønnsom vekst. Selskapet bør også være, slik jeg ser det, en aktuell oppkjøpskandidat for større aktører innen gamingindustrien. Dette er kun mine tanker og skal ikke ses på som direkte investeringstips. Gjør alltid egne analyser.

Stillfront står for ca 8% av porteføljen til en snittpris på 81,79 SEK pr aksje. Håper å kunne kjøpe mye mer aksjer under 100 SEK.

EnglishNorwegian